Polska sekcja MIA przedstawia:

Włodzimierz Iljicz Lenin

Spis dostępnych prac:
kwiecień-maj 1900 Kapitalizm w rolnictwie
sierpień 1901 Nauki kryzysu
kwiecień 1905 Marks o amerykańskim "czarnym podziale"
maj 1905 Sofizmaty polityczne
grudzień 1905 Socjalizm a religia
maj 1909 O stosunku partii robotniczej do religii
czerwiec 1909 Klasy i partie w świetle ich stosunku do religii i kościoła
1 marca 1913 Losy historyczne nauki Karola Marksa
marzec 1913 Trzy źródła i trzy części składowe Marksizmu
7 czerwca 1913 Kapitalizm a podatki
21 lipca 1913 Jedna z "modnych" gałęzi przemysłu
luty-maj 1914 O prawie narodów do samostanowienia.
lipiec 1914 Karol Marks (krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)
jesień 1914 O dumie narodowej Wielkorusów
1915 W sprawie dialektyki
lipiec-sierpień 1915 Socjalizm a wojna (stosunek SDPRR do wojny)
lipiec-sierpień 1915 W sprawie oceny hasła "Pokój"
sierpień 1915 O haśle Stanów Zjednoczonych Europy
1916 Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu.
4 kwietnia 1917 O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe)
9 kwietnia 1917 O dwuwładztwie
kwiecień 1917 Zadania proletariatu w naszej Rewolucji - Projekt Platformy Partii Proletariackiej
10 lipca 1917 Zryw klasowy
sierpień-wrzesień 1917 Państwo a Rewolucja
7 listopada 1917 Referat o zadaniach Władzy Rad
7 listopada 1917 Do obywateli Rosji!
8 listopada 1917 Do robotników, żołnierzy i chłopów!
6 listopada 1918 Pierwsza rocznica Rewolucji Październikowej
7 listopada 1918 Przemówienie na wiecu-koncercie pracowników ogólnorosyjskiej komisji nadzwyczajnej
6 listopada 1919 Dwa lata Władzy Radzieckiej
5 grudnia 1919 Rezolucja w sprawie polityki międzynarodowej
kwiecień-maj 1920 Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie
20 września 1921 O czystce partii
14 października 1921 W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej
5 listopada 1921 O znaczeniu złota obecnie i po całkowitym zwycięstwie socjalizmu
7 listopada 1921 W związku z czwartą rocznicą Rewolucji Październikowej
13 listopada 1922 Pięć lat Rewolucji Rosyjskiej a perspektywy Rewolucji Światowej
grudzień 1922 List do zjazdu
grudzień 1922 W związku z zagadnieniem narodowości, czyli o "autonomizacji"
2 stycznia 1923 Kartki z dziennika
4-6 stycznia 1923 O spółdzielczości
16-17 stycznia 1923 O naszej rewolucji
23 stycznia 1923 Jak powinniśmy zreorganizować Inspekcję Robotniczo-Chłopską
2 marca 1923 Lepiej mniej, ale lepiej

<Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA>